Kultura
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Spolková činnost
Kalendář akcí
Muzeum Rusava
Památky obce a lidová architektura
Významné osobnosti
Čestní občané obce
Daniel Sloboda
Kroniky obce
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

Rusava přitahovala v minulosti celou řadu umělců, malířů a spisovatelů, kteří obdivovali její krásu. Na papír a plátna zachycovali štětcem či pastelem typické dřevěnice, zákoutí přírody s potůčky a květinami na lukách. Spisovatel František Táborský spolu s akademickým malířem panem Adolfem Kašparem zachytili život této malebné a rázovité dědinky do monografie "RUSAVA".

Adolf Kašpar - akademický malíř
*27.12.1877 - +29.6.1934
Od roku 1912 pobýval na Rusavě u rodiny Černých, pak ve srubové vile, kterou si nechal postavit v roce 1932. Je autorem mnoha obrazů Rusavy. Jeho ilustrace v knize Rusava představily tuto malou obec celému národu. V tzv. Kašparově vile, která je významnou památkou lidového stavitelství na Rusavě, byl umístěn celou řadu let jeho památník a muzeum obce.

Hanuš Schwaiger - akademický malíř
*28.6. 1854 - +17.6.1912
Byl častým hostem na Rusavě. V jeho tvorbě se objevuje velká řada obrazů z Rusavy. Žil v Bystřici pod Hostýnem Na Říce v hájence, která byla později pojmenována Švajgrovka.

František Ondrúšek - akademický malíř
*4.3. 1861 - +3.4.1932
Bydlel v Bystřici pod Hostýnem ve vile zv. Včelín. Na Rusavu často přicházel s přáteli. V jeho tvorbě se objevuje celá řada obrazů z Rusavy, včetně portrétu evangelického faráře a etnografa Daniela Slobody. Tento obraz malíř věnoval obci Rusava.

Ludvík Schneiderka - akademický malíř
*9.3.1903 - +12.11.1980
Na Rusavu často dojížděl z Prahy do svého ateliéru. Z Rusavy pochází stovky jeho prací – olejů, akvarelů či pastelů. Ve svých dílech zachycoval krajinu, kytice květů, zátiší, portrétoval Rusavjany. V roce 1978 mu bylo uděleno čestné občanství.

Marie Gardavská - akademická malířka
*14.3. 1871 - +6.6.1937
Malovala charakteristické typy moravského lidu, krojové studie Slovácka, Hané, Valašska aj. V jejím souboru děl jsou i Valaši z Rusavy. Neúplný soubor je vystaven v Muzeu Rusava – Památníku obce.

Marta Makovská - malířka
*5.3.1916 - +29.4.2005
Její bohatá tvorba na Rusavě zahrnuje stovky obrazů chaloupek, krajin, kytiček a zátiší. Je její zásluhou, že mnohé dřevěnice, dnes už zmizelé, jsou navždy uchované v jejích obrazech. Z děl jmenujme např. obrazy Rusavské dřevěnice, Jantulákova dřevěnice či Rusavský potok v zimě. V roce 1991 se uskutečnila na Rusavě výstava jejích obrazů. V témže roce jí bylo uděleno čestné občanství obce.

František Táborský - spisovatel, básník, překladatel
*16.1. 1858 - +21.6.1940
Rusavu velice miloval pro její nevšední krásu a dobrý lid. Přivedl na Rusavu řadu význačných umělců, zvláště malířů. Napsal o Rusavě monografii, jež je perlou literatury. Za tuto knihu mu obec Rusava udělila v roce 1938 čestné občanství.

Daniel Sloboda - evangelický farář, pokrokový vlastenec a buditel, vědecký pracovník
*20.12. 1809 - +10.11. 1888
Pro Rusavu tato osobnost znamenala obrovský přínos kulturní a sociální. Za svého 51letéhé působení na Rusavě se zasloužil o výstavbu evangelické fary (1837), evangelické školy (1863) a evangelického kostela (1865-1883).

Jan Uruba - malíř
*26.11.1902 - +14.3.1982
Jeho otec Jan Uruba byl Hajným na Rožnovjačce, jeho maminka byla Veronika, rozená Botíková. Za kmotry byli jejich synovi Hynek Černý s tchyní Terezií Botíkovou. Vedle malování zpracovával umělecky kovy, tepal do stříbra, mědi i zlata. Později tvořil také keramické plastiky, loutky, maňásky a věnoval se řezbě do dřeva. Zúčastnil se mnoha výstav a získal řadu ocenění. Trvale žil v Praze.

Václav Kovář - malíř
*19.5.1900
Soukromě vystudoval malířství u profesora Rudolfa Stejskala v Praze. Na výstavách v letech 1927, 1932, 1934 vystavoval i krajiny z rusavského okolí. Řada jeho obrazů je z roku 1941, ve kterém delší dobu na Rusavě pobýval.

Maryša Neubertová - malířka
*1.4. 1899 - +1976
Studovala malířství v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, V. Malého a u Maxima Kopfa. V jejích dílech jsou časté zimní krajiny Valašska, hlavně Beskyd. Některé její práce vznikly také na Rusavě. Bohatá byla její účast na výstavách doma i v zahraničí.

Oldřich Bránecký - odborný učitel kreslení
*1.5.1909
Ve svých olejích, akvarelách a temperách zachytil scenérie Hostýnských vrchů a především Rusavu, která mu byla bohatým zdrojem námětů. Po léta vedl výtvarný kroužek v Holešově, který vznikl v roce 1951 pod vedením profesora Františka Růžičky.

František Růžička - profesor kreslení na reálném gymnáziu v Holešově
*11.9. 1882 - +21.8.1958
Holešovsko a Bystřicko maloval plných 50 let svého života. Tento krajinář, akvarelista a stoupenec impresionismu maloval i Rusavu. Výstavy v roce 1940, 1969 a 1972 ukázaly velmi bohatou šíři jeho tvorby.

František Fryšák - dlouholetý starosta Bystřice pod Hostýnem, spisovatel
*5.6. 1874 - +14.8.1939
Napsal mimo jiné knihu Na Tesáku, mající přímý vztah k životu na Rusavské samotě v polovině 18. století, kdy na zámku v Bystřici pod Hostýnem vládl poslední Rottal. Kniha vyšla v roce 1934.

Alfons Weisse - operní pěvec, ředitel Smetanova muzea v Praze
*1.8. 1885 - +18.5.1971
Často jezdil s Františkem Táborským na Rusavu k rodině Černých a společně nasbírali na Rusavě 182 rusavských písní, které pan Weisse opatřil notami podle známých rusavských zpěvaček.

Jan Schneeweis - profesor
*1.1.1904
Vydal tiskem v nakladatelství Panton 12 rusavských písní z Táborského souboru, doplnil je pěkným textem a fotografiemi a nazval RUSAVA zpěvy valašské dědiny. Zpěvník je doplněn kresbami Antonína Strnadela a je zpracován pro zpěv a klavír.

Bohumil Jahoda - akademický sochař
*11.6 1910 - +23.12 1969
Bystřice pod Hostýnem má na svého rodáka mnoho památek a pro Rusavu vytvořil pomník obětem obou světových válek, který je umístěný na rozcestí obce u Obecního domu.

Jarmila Podzimková – Mráčková - akademická sochařka
Vynikající umělkyně v oboru sochařství. Stovky jejich prací zdobí sídliště, školy a po celém Slovensku jsou umístěny její památníky bojů ve SNP a na počest osvobození. Ke své umělecké práci si zvolila hlínu, kámen a bronz.

Jarmila Podzimková ml., ing.arch., Csc. - dcera akademické malířky
Její spisovatelská a básnická činnost je velmi bohatá. K Rusavě ji váže rekreační pobyt s rodiči, pak jen s tatínkem. Ze šesti desítek na Rusavě známých prací, článků, fejetonů a básniček, se více než desítka motivuje Rusavou a některé jsou věnovány babičce Charuzové, kterou měla velice ráda.

Jaro Procházka - akademický malíř
*22.4. 1886
Největší vystavovaný soubor – 160 prací v Praze (v roce 1936) a 91 prací v Kroměříži (v roce 1927) – zahrnoval i motivy z Rusavy. Obrazy Děvče z Rusavy, valach z Rusavy a řada obrazů rusavských dřevěnic jsou jen některé z jeho velmi bohaté tvorby.

Augustin Mervart - akademický malíř
*30.12. 1889 - +18.5.1971
Maloval především na Valašsku, na Rusavě, na Horní Bečvě, odkud je řada obrazů valašských chalup, žní. Jeho práce prošly velkou řadou výstav po celé republice i v zahraničí. Vystavoval i v New Yorku, Kodani a San Francisku.

Jan Kobzáň - akademický malíř
*9.7.1901 - +15.10.1959
Malíř Valašska. Rusava má v Památníku obce sérii sgrafit, která zachycují osídlení Rusavy, život horalů, jejich práci i zábavu.

Rudolf Gajdoš - akademický malíř
*26.1.1908
Maloval hodně na Rusavě, kam často jezdil se svou ženou Jiřinou, rodačkou z Rusavy, rozenou Botíkovou, i se svým synem, akademickým malířem Janem gajdošem.

Stanislav Stanovský - výtvarník, folklorista
*20.10.1924
Byl jedním ze zakladatelů bystřického souboru písní a tanců Rusava, kde vynikl ztvárněním valašského tance Valaská z Rusavy a který po čtyřicet let předváděl v rámci účinkování souboru na mnoha vystoupeních doma i v cizině. Rusavskému památníku věnoval dva obrazy ze své tvorby Tančící pár a Zatčení zbojníka.

Josef Macůrek - univerzitní profesor, Ph. Dr.DrSc., Dr.h.c. univerzity ve Wroclavi
*31.1.1901 - +20.4.1992
Člen akademie věd, rodák z Chomýže. Z velmi rozsáhlého díla je pro Rusavu významná kniha Pod Hostýnem a Křídlem (1975) a Z minulosti východní Moravy v 18.-19. století (1980). První kniha je věnována minulosti života na vesnicích pod Hostýnem a tedy i Rusavy, druhá je celá věnována životu a dílu Daniela Slobody a jeho působení na Rusavě.

Vlasta Fialová - Ph. Dr. CSc.
*5.6. 1896 - +6.2.1972
Napsala pro časopis Naše Valašsko, který redigovala spolu s Františkem Táborským, rozsáhlou stať Počátky dědiny Rusavy (1957). Jako historička byla velikým přínosem nejen Rusavě, ale i celému Valašsku.

Josef Barbořík - řídící učitel
*16.8.1910
Velký znalec dějin celého regionu. Napsal desítky článků o Rusavě, přednesl řadu besed o historii Rusavy, je autorem několika monografií významných lidí Bystřicka, autorem desítek projevů při vernisážích výstav a řady turistických průvodců.

Použitá literatura:
Milan Charvát: Malé Kalendárium I, Zpravodaj obec Rusava – duben 1996
Milan Charvát: Malé Kalendárium II, Zpravodaj obec Rusava – červenec 1996
Milan Charvát: Malé Kalendárium III, Zpravodaj obec Rusava – listopad 1996

Spolková činnost
Kalendář akcí
Muzeum Rusava
Památky obce a lidová architektura
Významné osobnosti
Čestní občané obce
Daniel Sloboda
Kroniky obce
Kalendář
čtvrtek
13. května 2021
Svátek slaví
Servác
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.