Kultura
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Spolková činnost
Kalendář akcí
Muzeum Rusava
Památky obce a lidová architektura
Významné osobnosti
Čestní občané obce
Daniel Sloboda
Kroniky obce
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

K nejvýznamnějším památným stavbám Rusavy patří dva kostely, kamenný evangelický kostel sv. Trojice, který se nachází v centru obce a katolický kostel Povýšení sv. Kříže v místní části Hořansko. K dalším památkám patří pomníky na místním hřbitově a památníky související s válečnými událostmi 20. století. Malebnost obce dokreslují dochované stavby lidové architektury, z nichž tzv. ,,Kašparovu vilu“ nechal v roce 1932 postavit pro sebe a svoji rodinu významný malíř a ilustrátor Adolf Kašpar. V obci je od roku 1991 zřízeno ochranné pásmo kulturních nemovitých památek.

KOSTELY
Evangelický kostel sv. Trojice
Evangelický kostel sv. Trojice - Pozdně barokní kamenný kostel Českobratrské církve evangelické, jehož základní kámen byl posvěcen 23. července 1865. Jeho stavba trvala celkem sedmnáct let. V říjnu roku 1882 byl na věž kostela vytažen zvon, který spolu s křišťálovým lustrem darovala rusavská rodina Mozolů. Velkolepé stavební dílo by nevzniklo bez celé řady finančních sbírek, pomoci moravského zemského výboru nebo Spolku Gustava Adolfa z Vídně.

Katolický kostel Povýšení sv. Kříže
Katolický kostel Povýšení sv. Kříže (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6125) - Ke stavbě katolického kostela, fary a katolické školy na Rusavě došlo v roce 1774 na základě dekretů Marie Terezie. Na výzdobě kostela se podíleli prostí a věřící lidé a k jeho vysvěcení došlo v roce 1787. Před vchodem do kostela se nachází velká socha Panny Marie Lurdské, kterou věnovali manželé za navrácení zdraví. Kříž u kostela pochází z doby vysvěcení a byl pořízen ze sbírky občanů. Z vnitřního vybavení je památný hlavní oltář, který darovali věřící z Holešova v roce 1860.
POMNÍKY A PAMÁTNÍKY
Pomníky
Pomník Daniela Slobody (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6128) - Pomník na hrobě národního buditele a významného přírodovědce Daniela Slobody (1809-1888) s nápisem: "Zde odpočívá Daniel Sloboda - evangelický farář na Rusavě - narozen dne 20. prosince 1809 - zemřel dne 16. listopadu 1888 – Nejvyšší věda – Největší úloha – Kdo v písmu hledá – A v přírodě Boha."
Pomník Juliány Slobodové, rozené Jurkovičové (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6127) - Pomník na hrobě Juliány Slobodové (1822-1866), manželky národního buditele a přírodovědce Daniela Slobody. Do čtyřbokého kamenného podstavce je zapuštěn litinový kříž s rouškou přes břevno. Na pomníku je nápis: "Zde v Pánu leží Juliana Slobodová rodem Jurkovičova, nar. 30. okt. 1822, umř. 10. sept. 1866."
Pomník 26 občanů na hřbitově (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6126) - Pomník je zřízen nad hrobem 26 rusavských občanů, kteří v roce 1866 zemřeli na choleru. Na čtyřbokém kamenném hranolovém podstavci se soklem je litinový kříž s květinovým věncem zavěšeným na břevně. Na podstavci je český text: "Kristus jediný prostředník oroduje za nás, Řím 8.9."

Památník obětem I. a II. světové války
Památník obětem I. a II. světové války - Pískovcový památník obětem obou světových válek z 2. pol. 20 století se nachází v lokalitě na Rozcestí v centru obce Rusava. Na památníků jsou uvedena jména padlých občanů Rusavy v I. a II. světové válce. V evidenci válečných hrobů je veden pod evid. č. CZE-7201-01402 jako pietní místo – objekt.

Památník partyzána Slávka Londy
Památník partyzána Slávka Londy - Pískovcový památník z roku 1947, který byl v roce 1998 pro sesuv půdy přemístěn na nové prostranství z hrobu partyzána Slávka Londy. Ten byl v roce 1944 postřelen německými vojáky v lese na Rusavě a pro bezvýchodnost své situace se sám zastřelil. Památník je tvořen podstavcem a figurou partyzána ve zhruba životní velikosti v uniformě vojáka československé armády. V evidenci válečných hrobů je původní hrob v lese veden pod evid. č. CZE-7201-01425 jako válečný hrob s ostatky a památník na novém místě pod evid. č. CZE-7201-01447 jako pietní místo – objekt.
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Kašparova vila
Kašparova vila (č.p. 190) (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 7170) - Roubená vila malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara z roku 1932 s nápisem "AŤ SI BYLO JAK SI BYLO , DYCKY JAKSI BYLO, EŠČE NIGDY NIKDY NEBYLO, ABY JAKSI NEBYLO"

Dřevěnice
Chalupa č. 16 (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6129)

Dřevěnice
Chalupa č. 31 (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6130)

Dřevěnice
Stavení č. 42 (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6131)

Dřevěnice
Stavení č. 43 (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6132)

Dřevěnice
Venkovská usedlost č. 113 (NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA Č. 6134)
Spolková činnost
Kalendář akcí
Muzeum Rusava
Památky obce a lidová architektura
Významné osobnosti
Čestní občané obce
Daniel Sloboda
Kroniky obce
Kalendář
čtvrtek
13. května 2021
Svátek slaví
Servác
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.