Dotace a projekty
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

Obec Rusava je aktivně zapojena již od roku 1991 do Programu obnovy venkova. Snahou volených zástupců obce je zachovat v souladu s cíly programu přírodní a kulturní hodnoty obce, udržet a obnovit společenské a kulturní tradice a posílit sounáležitost rusavských obyvatel se svou obcí resp. regionem. Nezastupitelnou roli pro celkový a harmonický rozvoj obce mají místní spolky a sdružení, škola a podnikatelé, kterým místní samospráva podává pomocnou ruku při realizaci jejich rozvojových záměrů. Tato ,,místní partnerství“ prokazatelně zefektivňují dopad realizovaných aktivit a umožňují tak harmonický rozvoj obce ve všech jejich oblastech.

100100100

Za realizaci aktivit směřujících k naplňování základní myšlenky Programu obnovy venkova byla obec Rusava oceněna v roce 2002 v soutěži Vesnice roku, kdy se v krajském kole umístila na 1. místě a v celorepublikovém kole pak na 3. místě.

100100100

Obec Rusava je při realizaci projektových záměrů jednou z nejaktivnějších obcí Podhostýnského mikroregionu. Mnohými svými projekty jde skutečně příkladem ostatním obcím, jako např. v oblasti využití alternativních zdrojů energie, v oblasti cestovního ruchu či při řešení odkanalizování obce. Obec v letech 1991 až 2009 realizovala celou řadu zajímavých projektů, které napomáhají k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby, ke zkvalitnění občanské vybavenosti obce, technické a dopravní infrastruktury a k úpravě veřejných prostranství, ochraně a obnově kulturní krajiny a rozvoji cestovního ruchu. K uskutečňování svých rozvojových aktivit využila obec krajské a národní programy i evropské dotační zdroje.

Nezbytným nástrojem obce k naplňování cílů Programu obnovy venkova je Místní program obnovy venkova, který shrnuje přehled připravovaných aktivit a projektových záměrů obce. Tento střednědobý koncepční dokument vychází ze skutečných potřeb občanů a umožňuje kontinuální a koncepční rozvoj obce. Současně slouží tento dokument jako ucelený zásobník projektů, které by měly být postupně realizovány.

Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Kalendář
čtvrtek
13. května 2021
Svátek slaví
Servác
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.