Obecní úřad
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Zastupitelstvo obce
Rada obce
Výbory obce
Starosta obce
Poplatky
Czech POINT
Praktické informace
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist


Czech POINT je ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL - Vaše místo pro komunikaci s veřejnou správou a institucemi. Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů:

 • z Katastru nemovitostí
 • z Obchodního rejstříku
 • ze Živnostenského rejstříku
 • z Rejstříku trestů
Czech point

POSTUP PŘI VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU: před tím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu na ochranu osobních údajů) za údaje takto získané.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete: Úplný výpis z katastru nemovitostí
Co potřebujete vědět:
 • katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo
 • katastrální území a číslo parcely nebo
 • katastrální území, typ budovy a číslo popisné (příp. evidenční)
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
 • IČO (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.justice.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:
 • IČO (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.rzp.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete: Úplný výpis z rejstříku trestů
Co potřebujete vědět:
 • RČ (rodné číslo)
Co musíte mít sebou: platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Kolik to bude stát: Správní poplatek za vydání ověřeného výpisu je 50,- Kč
Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se žádost týká (tzn. nelze v zastoupení ani na plnou moc)
VÝPIS Z BODOVÉHO SYSTÉMU
Co dostanete: Výpis z bodového systému řidičů
Co potřebujete vědět:
 • RČ (rodné číslo)
Co musíte mít sebou: platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas), stávající řidičský průkaz, v případě zastoupení žadatele úředně ověřenou plnou moc s písemným souhlasem osoby, které se výpis týká s uvedením potřebných údajů (číslo platného občanského a řidičského průkazu a rodného čísla)
Kolik to bude stát: Správní poplatek za vydání ověřeného výpisu je 100,- Kč
Zastupitelstvo obce
Rada obce
Výbory obce
Starosta obce
Poplatky
Czech POINT
Praktické informace
Kalendář
čtvrtek
16. července 2020
Svátek slaví
Luboš
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.