Dotace a projekty
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

Projekt ZA OBNOVOU VENKOVA POD SV. HOSTÝN NA RUSAVU byl zaměřen na prezentaci nejzajímavějších projektů obce Rusava realizovaných v letech 1991 – 2009, které napomáhají k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby, ke zkvalitnění občanské vybavenosti obce, technické a dopravní infrastruktury a k úpravě veřejných prostranství, ochraně a obnově kulturní krajiny, rozvoji cestovního ruchu a v neposlední řadě ke zvýšení sounáležitosti obyvatel se svou obcí a regionem. Projekty tak svým zaměřením naplňují poslání Programu obnovy venkova a jsou příkladem dobré praxe na místní i celorepublikové úrovni (zejména investice v oblasti využití alternativních zdrojů energie, v oblasti cestovního ruchu či řešící odkanalizování obce). Vzhledem k finanční náročnosti většiny projektů se obec nemůže spoléhat pouze na vlastní rozpočet. Již řadu let tak obec Rusava poměrně úspěšně využívá různé rozvojové programy. Ty samozřejmě předpokládají nejen kvalitní zpracování vlastní žádosti či projektového záměru, ale především připravenost žadatele. K uskutečňování výše uvedených rozvojových aktivit tak obec využila kromě krajských a národních programů i evropské dotační zdroje.


VÝSTUPY PROJEKTU

Výstupem projektu byla sada prezentačních materiálů a informační seminář, které umožní přenos získaných zkušeností s realizací rozvojových projektů a zajistí prostřednictvím pozvaných odborníků osvětu a vzdělání účastníků v oblasti podpůrných finančních nástrojů na rozvoj venkova.

INFORMAČNÍ BANNERY
Informační banner
Mobilní propagační materiál představuje obec Rusava, její zapojení do Programu obnovy venkova a ukázku nejzajímavějších zrealizovaných investičních akcí. Banner je určen k prezentaci při účasti na akcích pořádaných veřejnými institucemi a organizacemi k propagaci aktivit na obnovu a rozvoj venkovského prostoru.

INFORMAČNÍ PANELY
Informační panel
Prezentační panely informují návštěvníky úřadu o dění a rozvojových aktivitách v obci od roku 1991 do roku 2009 vč. zapojení místních spolků a sdružení do kulturního a společenského života obce.

INFORMAČNÍ BROŽURA
Informační brožura
Prezentační materiál podává ucelený přehled projektů obce Rusava realizovaných na podporu venkova v letech 1991 – 2009. Součástí brožury je představení Místního programu obnovy venkova obce Rusava na období 2007 – 2015 a modelových příkladů projektů ve vybraných oblastech Místního programu obnovy venkova.

Projekt byl spolufinancován částkou 140 000 Kč z Programu Podpora rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Kalendář
úterý
25. února 2020
Svátek slaví
Liliana
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.