Dotace a projekty
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

Projekt RUSAVSKÁ ŠANCE PŘÍRODĚ byl zaměřen na využití pozitivního příkladu aktivní ochrany životního prostředí v malé podhorské obci prostřednictvím komplexních a promyšlených energeticky úsporných opatření využití obnovitelných zdrojů energie. Za cíl si kladl rozšířit prostřednictvím putovní výstavy, informačních seminářů a besed s žáky základní školy všeobecné povědomí o ochraně krajiny, přírodních podmínkách obce Rusava, bohatosti přírody a především o řešení problematické situace v oblasti vytápění a možných energeticky úsporných opatřeních u obecních objektů a jejich pozitivních dopadech. Celkové náklady projektu činily 102 579 Kč. Projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji MR04-06.

VÝSTUPY PROJEKTU


Výstava RUSAVSKÁ ŠANCE PRO PŘÍRODU

100100100100
100100100100

Informační letáček PRO RUSAVSKOU PŘÍRODU, OBČANY I NÁVŠTĚVNÍKY

Ke stažení ve formátu pro Adobe Acrobat Reader zde:

pdfČást 1 (470 kb) pdfČást 2 (570 kb)


Besedy s občany

100100100

Besedy s občany byly realizována v úzké spolupráci s obcí a především starostou obce Rusava panem Bohumilem Škarpichem, který se obou akcí aktivně účastnil. Účelem první besedy bylo podat občanům informaci o problematice vytápění, druhů používaných paliv a dopadů jejich spalování na kvalitu ovzduší v obci. Kromě toho jsme se soustředili i na záměry, které obec do budoucna zvažuje. S ohledem na finanční náročnost těchto akcí se snaží připravit projekty tak, aby měly šanci na spolufinancování ze zdrojů EU. V rámci druhé besedy byly prezentovány tři modelové případy realizace energeticky úsporných oaptřeních na rodinných domech, jejich environmentální přínosy a také orientační náklady na jejich realizaci včetěn diskuse o návratnosti. Jako modelové případy byly vybrány tři typy objektů, které se v Rusavě vyskytují. Byly porovnány z více hledisek. Nejvíce občany zajímaly náklady v souvislosti s přínosy navrhovaných energeticky úsporných opatření. Zajímavé byly i informace o možnostech získat na tato opatření příspěvek či zajistit financování.


Beseda se žáky základní školy

100100100

V rámci projektu byly uspořádány tři besedy se školáky na téma ochrany životního prostředí ve vztahu k energii, jejího získávání a ohleduplného chování vůči okolní přírodě. Kromě toho besedy sloužily jako motivace pro výtvarnou soutěž s tématem "Co bych si na Rusavě přál? Co by se mi líbilo?". Děti byly vybaveny základními pomůckami pro ztvárnění svých představ kresbami. Beseda byla uzpůsobena věku žáků, takže jsme mohli projít postupně od 1. třídy až po třídu 5. Děti se bavily nejen skládáním skládáček s obrázky z Rusavy, ale také hledáním rozdílů na obrázcích. Tyto obrázky je vedly k poznání a upevnění návyků jak se chovat vůči přírodě, jak zacházet s odpady atd.

Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Kalendář
úterý
25. února 2020
Svátek slaví
Liliana
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.