Dotace a projekty
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA
OBCE RUSAVA NA OBDOBÍ 2009 – 2015

Místní program obnovy venkova obce Rusava je základní koncepčním dokumentem obce, který definuje jasné VIZE v jednotlivých oblastech venkovského života.

PROGRAM 1
Rozvoj kultury, osvěty, výchovy a společenského života
Podpora místních spolků a sdružení, podpora publikační a propagační činnosti (zpravodaj, webové stránky, propagační materiály), modernizace a rozšiřování služeb obecní knihovny, podpora tradičních kulturních a společenských akcí a iniciativ, rozšiřování muzejních sbírek v Památníku obce.

PROGRAM 2
Podpora podnikání
Rozvoj zemědělství (modernizace zemědělského družstva, podpora agroturistiky, ekofarem), rozvoj řemesel, živností a služeb (podpora drobného podnikání, znovuobnovení zanikajících řemesel, podpora budování tzv. letních bytů k rekreaci).

PROGRAM 3
Zachování, obnova a udržování charakteristické venkovské zástavby
Péče o památkové objekty a stavby lidové architektury, odstraňování stavebních nešvarů a zabraňování necitlivým dostavbám původních staveb, chátrání aj., docilování souladu úprav, modernizace a nové výstavby s místním rázem staveb lidového stavitelství Valašska, návrh lokality pro výstavbu nových rodinných domů se středním i vyšším standardem.

PROGRAM 4
Dostavba technické infrastruktury obce
Opatření ve vodním hospodářství (nový vodojem, rekonstrukce vodovodního řádu, dokončení a rekonstrukce kanalizační sítě, rozšíření ČOV, odbahnění rybníka), opatření v zásobování elektrickou energií (modernizace veřejného osvětlení, využití fotovoltaiky), opatření v dopravě (rekonstrukce místních komunikací, úprava lesních cest, úprava a zřizování parkovacích ploch, rekonstrukce chodníků, výstavba autobusové točny), opatření v oblasti odpadového hospodářství.

PROGRAM 5
Úprava veřejných ploch a prostranství, sportovních ploch a zařízení pro rekreaci
Úprava veřejných prostranství, výstavba autobusových zastávek, zavedení informačního systému v obci, úprava sportovních a rekreačních ploch (modernizace fotbalového hřiště a jeho zázemí, modernizace víceúčelového hřiště v areálu koupaliště, modernizace lyžařského vleku, ochrana veřejné zeleně, úprava okolí pramenů a studánek, oprava kulturních památek).

PROGRAM 6
Dostavba a doplnění občanského vybavení
Zřízení půjčovny kol, výstavba sportovních staveb (fotbalová tribuna, fitcentrum, sportovní hala).

PROGRAM 7
Podpora cestovního ruchu
Obnova značení turistických tras, rozšiřování cyklotras, společná propagace rekreačních zařízení, modernizace kempu, úprava vyhlídkových míst, zřízení turistického informačního centra.

PROGRAM 8
Obnova kulturní krajiny, lesního hospodářství a dodržování
zásad ekologie
Zpevňování břehů, podpora ekologického obhospodařování pastvin a luk, rekonstrukce lesních cest, intenzivnější využití alternativních zdrojů energie (využití biomasy, fototermika, fotovoltaika).

Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Kalendář
úterý
25. února 2020
Svátek slaví
Liliana
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.