Dotace a projekty
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

Obec Rusava realizuje řadu svých projektových záměrů s pomocí finančních prostředků z různých dotačních programů. Následující výčet projektů obsahuje přehled těch nejvýznamnějších akcí, které se podařilo za pomoci evropských, národních i krajských zdrojů uskutečnit.

2018 - 2016 - 2015 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - -

Seznam dotovaných projektů za rok 2011

Rekonstrukce ohřevu teplé vody v budově obecního úřadu
Dotace
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 519 988,- Kč
Dotace: 259 000,- Kč
Vlastní zdroje: 260 988,- Kč
Popis: V budově obecního úřadu byla instalována nová technologie ohřevu TUV s využitím alternativních zdrojů energie, kterou tvoří zásobník vody, který je potrubím propojen s  fototermickým systémem – 5 kusy solárních panelů umístěných na nosné kovové konstrukci. Došlo k vylepšení technického stavu obecního majetku, zvýšena byla efektivita provozu a životnost objektu.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.

Do lesa s novým vybavením
Dotace
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 187 000,- Kč
Dotace: 93 500,- Kč
Vlastní zdroje: 93 500,- Kč
Popis: Obecní společnost RUSAVAK s.r.o. obdržela dotaci k pořízení nové lesní techniky, a to 2 ks křovinořezů, 2 ks motorových pil, štípacího stroje a lanového navijáku na traktor. Moderní výkonné vybavení bude využíváno ke správě pronajatého lesního majetku obce a významně přispělo zkvalitnění základního vybavení a poskytovaných služeb.
Tento projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Sanace sesuvu na Šmarhánkách
Dotace
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 1 866 000,- Kč
Dotace: 1 665 900,- Kč
Vlastní zdroje: 200 100,- Kč
Popis: Po vydatných srážkách v roce 2010 došlo k sesuvu půdy na obecním pozemku, kterým byl ohrožen kanalizační řád i vodovodní řád a trafostanice. Z tohoto důvodu byl nutný rozsáhlý stavební zásah, při kterém byl prostřednictvím drenážního systému odvodněn svah a opravena byla komunikace k přilehlým nemovitostem.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy obecního a krajského majetku po živelných pohromách.

Rusavské safari
Dotace
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 785 120,- Kč
Dotace: 400 000,- Kč
Vlastní zdroje: 385 120,- Kč
Popis: V rámci investiční akce byl v zahradě Jubilejní ZŠ T.G. Masaryka a MŠ Rusava vybudován atraktivní dětský koutek, který je moderním a bezpečným zázemím pro hry a pohybové aktivity dětí. Realizovány zde byly nové herní prvky, jako pružinová houpadla, skluzavky, tabule na kreslení, houpačky či zahradní domeček vč. dopadových ploch.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy venkova.

Restaurování památníku obětem I. a II. světové války
Dotace
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 52 000,- Kč
Dotace: 20 000,- Kč
Vlastní zdroje: 32 000,- Kč
Popis: Provedený restaurátorský zásah zahrnoval zpevnění hmoty kamene památníku, doplnění chybějících částí, obnovení spárování v místě dělení jednotlivých kamenných dílů minerálním tmelem, lokální barevnou retuš, barevné zvýraznění písma a provedení biosanace na ochranu kamene proti působení srážkové vody.
Tento projekt byl spolufinancován z Fondu kultury Zlínského kraje.

Kamerový systém pro sběrný dvůr
Dotace
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 124 939,- Kč
Dotace: 70 000,- Kč
Vlastní zdroje: 54 939,- Kč
Popis: V rámci projektu byla na sběrném dvoře na Rusavě instalována nová zabezpečovací technika – moderní kamerový systém, který zajistí kvalitní zabezpečení a ostrahu areálu a obslužného objektu centrálního sběrného místa obce. Na sloup veřejného osvětlení byly umístěny 4 barevné kamery s nastavitelným úhlem záběru a v místnosti pro obsluhu bylo instalováno záznamové zařízení.
Tento projekt byl spolufinancová z Fondu ASEKOL.2018 - 2016 - 2015 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - -
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Kalendář
úterý
26. března 2019
Svátek slaví
Emanuel
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.