Dotace a projekty
Z naší obce
Aktuality
Představení obce
Obecní úřad
Úřední deska
Zpravodaj obce
Občanská vybavenost
Územní plán
Kultura
Sport
Turistika a rekreace
Dotace a projekty
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Fotogalerie

WEB-KAMERY, KOUPALIŠTĚ

Whirlpool

Dětský bazének

Tobogán

Areál koupalištěWEB-KAMERY, SKI-AREÁL

Kamera u ZŠ T.G.M.

Svah SKI-areáluPočítadlo přístupů
TOPlist

Obec Rusava realizuje řadu svých projektových záměrů s pomocí finančních prostředků z různých dotačních programů. Následující výčet projektů obsahuje přehled těch nejvýznamnějších akcí, které se podařilo za pomoci evropských, národních i krajských zdrojů uskutečnit.

2018 - 2016 - 2015 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - -

Seznam dotovaných projektů za rok 2018

Cisternová automobilová stříkačka Hasičské zásahové vozidlo
Dotace
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 995 000,- Kč
Dotace: 250 000,- Kč
Vlastní zdroje: 745 000,- Kč
Popis: Zastupitelstvo obce Rusava schválilo pořízení použité cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Rusava. Po náročném vyjednávání se podařilo členu SDH p. Jaroslavu Erlebachovi ml. obstarat speciální požární vozidlo z Německa, tovární značka UNIMOG, od výrobce Mercedes - Benz, vyrobené roku 1994 ve Francii. Hasičské auto bude sloužit zásahové jednotce k plnění úkolů na úseku požární ochrany nejen v samotné obci, ale i v hostýnských horách.
Tento projekt byl spolufinancován s podporou Zlínského kraje

Rekonstrukce sportovního hřiště v obci Rusava
Dotace
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 3 681 316,- Kč
Dotace: 2 556 932,- Kč
Vlastní zdroje: 1 124 384,- Kč
Popis: Rekonstrukce sportovního hřiště – umělky byla nutná z důvodů nevyhovující kvality koberce s křemičitým vsypem a značně nerovného povrchu. Z těchto příčin bylo nutné odstranit spodní, nestabilní skladby materiálu a nahradit je novými dle projektové dokumentace. Pod umělý povrch koberce bezzásypový tl. 32 mm byla položena pružná polyuretanová podložka tl. 10 mm, hlavně z důvodů zdravotních, aby nebyly abnormálně zatěžovány klouby a svaly. Dotace ve výši cca 70 % byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu 11781 - Podpora rozvoje regionů. Stavbu dodavatelsky prováděla spol. Sportovní podlahy Zlín, s. r. o.
Tento projekt byl spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoj venkova.

Hřbitovní zeď a oplocení
Dotace
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 2 131 766,- Kč
Dotace: 1 000 000,- Kč
Vlastní zdroje: 1 131 766,- Kč
Popis: S finanční výpomocí Zlínského kraje se podařilo odstranit havarijní stav zídky a poškozeného oplocení na hřbitově. Vystavěla se nová opěrná zídka se zakotvením do odstavné plochy, která se spojila se stávající zdí železnými třmeny. Na společnou římsu se osadilo zábradlí s výklenkem pro shoz hřbitovního odpadu. Vstupní oplocení včetně brány bylo nahrazeno novými prvky s drobnou dekorací. Celá stavba byla dokončena novým cementoasfaltovým povrchem s odstavnými kanály na povrchovou vodu.
Tento projekt byl spolufinancován s podporou Zlínského kraje

Rusava - ovocný sad Lámanec
Dotace
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 387 627,- Kč
Dotace: 301 606,- Kč
Vlastní zdroje: 86 021,- Kč
Popis: "Cílem projektu bylo znovuobnovení ovocného obecního sadu, jež byl vysázen v padesátých letech minulého století, a který byl ve velice zanedbaném stavu již řadu let. Lokalita má potenciál stát se znovu vyhledávaným prostorem na okraji obce, kde se mohou skloubit jak potřeby obyvatel z hlediska plodnosti stromů, tak i potřeby úživnosti a krytu nejen pro ptačí druhy. V rámci prací byly odstraněny náletové dřeviny a silně ztrouchnivělé kmeny. Provedly se ořezy stávajících ovocných stromů a nová dosadba stromů a keřů v tomto členění: třešeň – odrůda karešova a kordia – 20 ks
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu životní prostředí2018 - 2016 - 2015 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - -
Místní program obnovy venkova
Dotace
Za obnovou venkova
Rusavská šance přírodě
Ekologická opatření v obci
Solární liga
Kalendář
úterý
25. února 2020
Svátek slaví
Liliana
Kontaktní info
Obecní úřad Rusava
Rusava 248
768 45 Rusava
tel: 573 392 066
IČO: 00287709
email: obec@rusava.cz
Úřední hodiny
Pondělí
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Středa
dopol.: 8:00-12:00
odpol.: 13:00-17:00
Starosta obce
Bohumil Škarpich
Počasí
Počasí Rusava - Slunečno.cz
Souřadnice
Severní šířka:
49° 20´ 55.38¨
Východní délka:
17° 41´ 18.48¨
Užitečné weby
Portál Zlínského kraje
Podhostýnský mikroregion
Czechopint
Východní Morava
Solární liga
Místní akční skupina Podhostýnska
Elektronický portál územních samospráv
Kudy z nudy
Spolek pro obnovu venkova
Team - Mayors
Portáši
Svaz měst a obcí
Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Azylový dům
Svatovítské varhany
© - Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava, tel: 573 392 066.